Su Yalıtım Deneyleri

Test Edilen Özellik Test Standartı
Çatı, Su Yalıtımı İçin Esnek Levhalar Kalınlık ve Birim Alan Kütlesinin Tayini TS EN 1849-2
Esnek Levhalar – Su Sızdırmazlığı – Çatı Su Sızdırmazlığı İçin Bitüm, Plastik ve Lastik Levhalar – Su Buharı Geçirgenlik
Özelliklerinin Tayini
TS EN 1931
Esnek Levhalar – Su Sızdırmazlığı – Çatı Su Sızdırmazlığı İçin Bitüm, Plastik ve Lastik Levhalar – Su Buharı Geçirgenlik
Özelliklerinin Tayini
TS EN 1928
Su Yalıtımı Amaçlı Esnek Levhalar – Bölüm 1: Çatıların Su Yalıtımı İçin, Bitümlü Levhalar – Çekme Özelliklerinin Tayini TS EN 12311-1
Esnek Su Yalıtım Levhaları – Bölüm 1: Bitümlü
Çatı Su Yalıtım Levhaları – Yırtılmaya Karşı Direncin Tayini (çivi ile)
TS EN 12310-1
Geotekstil Malzemeler – Genişlik Doğrultusunda Gerilme Mukavemeti Deneyi TSE EN ISO 10319
Geosentetik Malzemeler – Dinamik Delme Deneyi (Konik Delici Düşürme Deneyi) TS EN ISO 13433
Geotekstil ve Geotekstil ile İlgili Mamuller – Statik Delme Deneyi (CBR – Deneyi) TS EN ISO 12236
Birim Kütle Tayini TS EN ISO 9864