Isı Yalıtım Deneyleri

Test Edilen Özellik Test Standartı
Isı Yalıtım Malzemeleri – Yapılarda Kullanılan
Cam Elyaf Esaslı Donatı Fileleri -Mekanik Özelliklerin Tayini
TS EN 13496
Geotekstil Malzemeler -Genişlik Doğrultusunda
Gerilme Mukavemeti Deneyi
TS EN ISO 10319
Geotekstil ve Geotekstil ile İlgili Mamuller –
Static Delme Deneyi
(CBR – Deneyi)
TS EN ISO 12236
Birim Kütle Tayini TS EN ISO 9864
UV Işıması, Yüksek Sıcaklık ve Su Kombinasyonuna
Uzun Süreli Maruz Bırakma İle Suni Yaşlandırma
TS EN ISO 1297
Mantolama Isı Yalıtım Bileşenleri Testi ETAG 14