Geosentetik Deneyleri

Test Edilen Özellik Test Standartı
Genişliğin tamamını kapsayan çekme deneyi TS EN ISO 10319
Jeotekstil ve jeotekstiller ile mamullerde birim alan kütlesinin tayini TS EN ISO 9864
Geosentetikler basınç davranışının tayini TS EN ISO 25619-2