Loading...

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne göre; üreticilerin standartlardaki sıklıklarda söz konusu tüm özelliklere ait deneyleri periyodik olarak gerçekleştirip, ölçüm sonuçlarını kayıt altına almaları gerekmektedir. ADE, bu noktada üreticilerin üzerindeki bu yükü paylaşmaktadır. Bunu da üreticilerin bünyelerinde yer almayan fakat standartlar tarafından talep edilen testleri gerçekleştirerek yapmaktadır. ADE, kalite yönetim sistemlerine göre üretim yapan firmaları, pazarda kalitesiz ürünler satıp, tüketicinin haklarını ihlal edenlerden ayırmak için ‘habersiz kalite kontrolleri’ yapmaktadır. Üretici firmaya haber vermeksizin yapılan bu testler neticesinde, söz konusu ürünün beyan değerlerine uygun olup olmadığı karşılaştırılmaktadır. ADE bu hizmet ile tüketicinin hakları savunmakta ve sektördeki kalite standartlarının belli bir çizgide kalmasını sağlamaya devam etmektedir. Yapılan bu hizmetler ile yalıtım ve geosentetik ürünleri kullanan müteahhitler, inşaat firmaları, üretici birlikleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yapı denetim kurumları ADE’nin bu hizmetleri sayesinde ellerindeki ürünlerin beyan değerleri ile performanslarını karşılaştırabilmektedir.