Hammadde Deneyleri

Test Edilen Özellik Test Standartı
Plastikler – Çekme Özelliklerinin Tayini – Bölüm 1: Genel Prensipler TS EN ISO 527
Erime Akış İndeks Tayini ASTMD 1238